Deponi/Recycling

 

Samgräv Recycling AB är ett bolag i Samgräv-koncernen som har egenägda deponier för schaktmassor upp till <KM i Härryda, Uddevalla & Tjörn. 

Vi har även möjlighet att på vissa av våra anläggningar ta emot betong, asfalt, berg samt lösa/leriga schaktmassor.

Vi jobbar hårt med att fortsätta växa inom detta område då vi ser en allt större efterfrågan från våra kunder. Inom kort har vi flera nya anläggningar igång.

God kontakt finns även med externa deponier samt krossar, detta skapar möjlighet att ge våra kunder en helhetslösning.

Driftsansvarig & Utvecklingschef

Erik Bergqvist 

 0707 - 14 10 99

erik.bergqvist@samgrav.se 

Driftsplanerare Uddevalla

Robert Gillerstedt

 0707 - 84 70 01

robert.gillerstedt@samgrav.se

 

Trafiksamordnare Härryda 

 Erika Fritzne

 0736 - 20 29 85

erika.fritzne@samgrav.se

 

Mia Lundh

Vågadministratör Uddevalla 

 0705 - 68 11 41

mia.lundh@samgrav.se