Wistleblowing

 

Samgräv som är en del av Bellman Group har nolltolerans mot korruption. Diskriminering, trakasserier, brott & miljööverträdelser ska aldrig förekomma. Likabehandling av leverantörer och god affärsetik är centralt.

 

Vill du rapportera något som verkar konstigt eller har du sett något som inte verkade gå rätt till?

 

Kontakt: info@bellmangroup.se