Wistleblowing

 

Bellman Group har nolltolerans mot korruption. Diskriminering, trakasserier, brott och miljööverträdelser ska aldrig förekomma. Likabehandling av leverantörer och god affärsetik är centralt.

Vill du rapportera något som verkar konstigt eller har du sett något som inte verkade gå rätt till?  

Använd nedan länk för att rapportera

 

https://bellmangroup.se/kontakt/